Jul (kommer i oktober)

8 % alk

Maltrik, humlerik og kraftig høytidsøl. God jul.

KOMMER PÅ POLET I OKTOBER

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen