Coolship Cherry

7 % alk

100% spontangjæret øl med gården egne sure kirsebær( Fanal)
Bronse i Brussels Beer Challange 2018 og finalist i Det Norske Måltid 2019.

Bestill på vinmonopolet

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen