Tulla

Tysk hveteøl

4.7 % alk

Humle: Cascade, Centennial

Tysk hveteøl med gårdens plommer.

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen