Save The Plum

6,5 % alk

Spontangjæret cider av Aroma epler. Gjæret på eikefat og lagret på gårdens plommer i tre måneder.

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen