Jøronnatten

Syrlig sommerøl med fersken og aprikos

4,7 % alk

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen