Johannes

4,7 % alk

Melkestout. Søt, mørk &  herlig stout

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen