Impure

8 % alk

Cider med malt, lagret 20 måneder på eik med villgjær, etterfulgt av fem måneders lagring på 600 kg plommer.

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen