Chrispmas

Pilsner

4.7 % alk

Lys og lettdrikkelig tsjekkisk pilsner

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen